363407210974901

Saksdokumenter til årsmøte

Saksdokumenter til årsmøte 2019

Presentasjon og saksliste

Årsberetning

Balanse

Resultat

Revisjonsrapport

 Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars kl. 19:30 – 20:30 på Revheim Skole (Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord). Vi ber medlemmer med stemmerett møte kl. 19:20 for å bli registrert.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret representant Eirik Fjelde senest onsdag 20. mars innen kl. 16:00 på efjelde@hotmail.com

Vi håper på godt oppmøte, og ønsker velkommen alle til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Styret

363407210974901