363407210974901

Bindende påmelding:

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester som er primært 13 uker. Dette er avhengig av halltildeling fra kommunen. Høsten 2019 har idrettslag kun 12 uker. Semesteravgift refunderes ikke.

Ett år er delt opp i 2 semester; vår og høst. Ett semester går over 12-13 uker og avsluttes med en oppvisning hvor elevene viser hva de har lært. Denne er frivillig å delta på.

Medlemsavgift:
For å melde på parti må man være medlem. Aktivt medlemskap koster 200,- pr medlem, pr år. Støtte medlemskap (inaktivt medlem) koster 100,- i året. (Kun stemmerett ved årsmøte).

Kontingent:

Kurs kontingent betales i det du melder deg på kurs. Det er bindende påmelding så denne refunderes ikke med mindre det blir endringer som beskrevet under.

Endringer:
- Straen Gymnastikk- og Turnforening tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs med mindre enn 10 påmeldte. Om dette skulle skje vil de dette går utover få pengene refundert, eventuelt bytte til et annet kurs.

- Stavanger kommune har full rett til å bruke lokalene til egen disposisjon og vi må da vike. Avlyste timer vil vi prøve så langt det lar seg gjøre å flytte og/eller ta igjen. 

Ingen refusjon:

Egne priser gjelder for RG- konkurranse parti kontakt med hovedtrener ved interesse - se Kontakt oss.

Refusjon/ delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til daglig leder- post@straengtf.no senest 30 dager etter sykmeldingsdato.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

Tap av eiendeler/ skader:

Straen Gymnastikk- og Turnforening er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Vi anbefaler at man tar spesielt dyre/ populære sko og klær med inn i salen.

Force majeure:

Er Straen Gymnastikk- og turnforening forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Straen Gymnastikk- og Turnforening fritatt for alt ansvar.

Betaling

Betaling for kurs foregår ved online betalingsløsning. Vi godtar VISA og MasterCard.Les mer her;  www.visa.no  

 Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato. For alle vår kjøp gjelder ordinær angrefrist (14 dager fra påmelding).

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Barnet er ikke forsikret og har da ingen rett til å trene hos oss.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i den kredittvurdering som gjennomføres ved kjøpet.

Idrettsforsikring:

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Medlemmer med konkurranselisens har utvidet forsikring, og trenere med trenerlisens har yrkesskadeforsikring i tillegg. Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsrikring for barn (gjelder hele norsk idrett) - forsikringsselskapet IF. Medlemmer fra det året de fyller 13 år og til det året de fyller 75 år har en ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring).

 Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet ulykkesforsikring. Ulykkesskadeforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i regi av NGTFs kretser eller klubber/grupper. Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne. Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra disse. Egenandelen er kr. 500,- for barn og kr. 1000,- for medlemmer fra 13 år. FORSIKRINGEN DEKKER IKKE REISE, TYVERI, ØDELAGTE BRILLER etc.

363407210974901