363407210974901

Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte for medlemmer i Straen Gymnastikk- og Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Straen Gymnastikk- og Turnforening.

Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars kl. 19:30 – 20:30 på Revheim Skole (Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord). Vi ber medlemmer med stemmerett møte kl. 19:20 for å bli registrert.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret representant Eirik Fjelde senest onsdag 20. mars innen kl. 16:00 på efjelde@hotmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.straengtf.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vi håper på godt oppmøte, og ønsker velkommen alle til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Styret

363407210974901