363407210974901

Priser- pr. semester

Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Straen må være medlemmer. Medlemskontingenten er på 200,- pr. år. For inaktive medlemmer (stemmerett i årsmøtet) 100,- pr år.

Medlemskontingenten sendes ut til eksisterende medlemmer årlig i januar. Nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får den tilsendt straks de melder seg inn.

Treningskontingent

Når en melder seg på et av våre partier må en betale treningsavgift for det aktuelle partiet. Er du nytt medlem sendes det faktura etter oppstart. Er du allerede medlem må treningskontingent betales med kort. Betalingen gjelder for en sesong, vår eller høst. En sesong går over 12-13 uker. Når en sesong er avsluttet må en melde seg på nytt parti til neste sesong. Dette går altså ikke automatisk.

Skoler- Oppstart i uke 36 (Vi kjører en annen pris på skolene fordi vi opplever mer uforutsigbarhet enn i hallene). Vi strekker oss langt for å ikke avlyse treninger!

RG- prinsesser 1150,- a 45 min. 

RG- perler 1350,- a 55 min 

RG for alle 1350,- a 55 min 

Haller- Oppstart i uke 35

Foreldre og barn 1200,- a 45 min

RG- prinsesser 1200,- a 45 min

RG- perler 1400,- a 55 min 

RG for alle 1400,- a 55 min 

Tumbling 1400,- a 55 min

Tumbling viderekomne 1800,- a 90 min 

RG- pluss 1-5 klasse 2800,- a 90 min. x 2 dager pr uke. 3 timer i uken.

RG intensiv 5-7 klasse 2800,- a 90 min. 2 dager pr uke. 3 timer i uken.

Showkids spesial 1400,- a 55 min

Ungdom spesial 1400,- a 55 min 

363407210974901