363407210974901

Rytmisk gymnastikk betegnes som verdens mest avanserte og vakreste idrett.

Idrettsgrenen innebærer å turne med 5 apparater (byttes mellom tau, ring, ball, køller og vimpel), i tillegg til å bruke kroppen i harmoni med musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken.

Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet

Å drive med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening, god koordinasjon, kroppsbevissthet og selvtillit. Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kropps-tekniske vansker, redskapsvansker, bevegelse til musikkens rytme.

Våres yngste RG utøver Olivia (4). Går på RG-prinsesser for 3. sesong.

Våres yngste RG utøver Olivia (4). Går på RG-prinsesser for 3. sesong.

Straen sin første internasjonale junior tropp havnet på 3. plass sammenlagt i 2018 sesongen.

Straen sin første internasjonale junior tropp havnet på 3. plass sammenlagt i 2018 sesongen.

Minirekrutt troppen vår i Glade RG dager Asker, 2018.

Minirekrutt troppen vår i Glade RG dager Asker, 2018.

363407210974901