363407210974901

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for medlemmer i Straen Gymnastikk- og Turnforening 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Straen Gymnastikk- og Turnforening. Årsmøtet har 1 sak på agendaen; valg av varamedlem til styret.

Ekstraordinært årsmøtet avholdes tirsdag 18.juni kl. 17-18 i Stavanger Turnhall (Rektor Oldens gate 2, 4022 Stavanger). Vi ber medlemmer med stemmerett møte kl. 16:50 for å bli registrert. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret representant Eirik Fjelde senest mandag 10. juni innen kl. 16:00 på efjelde@hotmail.com

Sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene senest i denne innkallingen.

Sakliste med alle saksdokumenter

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Med vennlig hilsen, 

Styret 

363407210974901